NameToCodeMap

NameToCodeMap class

Representerar namn till kodkarta.

public class NameToCodeMap

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Får antal par namn-kod i kartan.
Item { get; }Hämtar kod efter namn.
Keys { get; }Returnerar samling av strängnamn.

Metoder

namnBeskrivning
ContainsKey(string)Returnerar sant om nyckeln redan finns på kartan.

Se även