Aspose.Font.Cff

Aspose.Font.Cff ad alanı, CFF Yazı biçimi biçimiyle ilgili nesneleri açıklayan sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
CffEncoding CFF Yazı Tipi kodlamasını temsil eder.
CffFont Kompakt Yazı Tipi Formatını (CFF) temsil eder.
CffFontMetrics CFF Yazı Tipi metriklerini temsil eder.