Aspose.Font.Cff

Aspose.Font.Cff ad alanı, CFF Yazı biçimi biçimiyle ilgili nesneleri açıklayan sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
CffEncodingCFF Yazı Tipi kodlamasını temsil eder.
CffFontKompakt Yazı Tipi Formatını (CFF) temsil eder.
CffFontMetricsCFF Yazı Tipi metriklerini temsil eder.