FontType

CffFont.FontType property

Yazı Tipi türünü alır. FontType.CFF değerini döndürür.

public override FontType FontType { get; }

Ayrıca bakınız