GetGlyphById

GetGlyphById(GlyphId)

Glif kimliğine göre glif döndürür. Glif kimliği, yazı tipi türüne bağlı olan bir glif için benzersiz bir sayıdır. CFF Yazı tipi glif kimliği (GlyphStringId) sınıf veya (GlyphUInt32Id sınıf.

public override Glyph GetGlyphById(GlyphId id)
ParametreTipTanım
idGlyphIdGlif kimliği.

Geri dönüş değeri

glif.

Ayrıca bakınız


GetGlyphById(string)

Glif adına göre glif döndürür.

public Glyph GetGlyphById(string glyphName)
ParametreTipTanım
glyphNameStringGlif adı.

Geri dönüş değeri

glif.

Ayrıca bakınız


GetGlyphById(uint)

Glif kimliğine göre glif döndürür.

public Glyph GetGlyphById(uint id)
ParametreTipTanım
idUInt32Glif kimliği.

Geri dönüş değeri

glif.

Ayrıca bakınız