GlyphIdType

CffFont.GlyphIdType property

Glif kimliği türü belirtimini alır.

public override GlyphIdType GlyphIdType { get; }

Ayrıca bakınız