Descender

CffFontMetrics.Descender property

Azalan değeri alır.

public override double Descender { get; }

Ayrıca bakınız