GetFontMatrixForGlyph

CffFontMetrics.GetFontMatrixForGlyph method

id. tarafından belirtilen glif için dönüştürme matrisini hesaplar

public TransformationMatrix GetFontMatrixForGlyph(GlyphId glyphId)
ParametreTipTanım
glyphIdGlyphIdGlif tanımlayıcısı.

Geri dönüş değeri

Glif dönüşüm matrisi.

Ayrıca bakınız