MeasureString

CffFontMetrics.MeasureString method

Dizeyi ölçer ve dize genişliğini döndürür.

public override double MeasureString(string unicode, double fontSize)
ParametreTipTanım
unicodeStringUnicode dizesi.
fontSizeDoubleYazı Boyutu.

Geri dönüş değeri

Dize genişliği.

Ayrıca bakınız