Aspose.Font.CffExceptions

Aspose.Font.Cffİstisnalar ad alanı, Kompakt Yazı Tipi Biçimi ile ilgili istisnaları açıklayan sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
CffFontException CFF biçimindeki yazı tipleri için ortak işlemeyle ilgili istisnayı temsil eder.
CffParsingException cff biçimindeki yazı tipleri için ayrıştırma istisnasını temsil eder. Yazı tipi ayrıştırma işlemi sırasında hata olması durumunda istisna atılabilir