Aspose.Font.CffExceptions

Aspose.Font.Cffİstisnalar ad alanı, Kompakt Yazı Tipi Biçimi ile ilgili istisnaları açıklayan sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
CffFontExceptionCFF biçimindeki yazı tipleri için ortak işlemeyle ilgili istisnayı temsil eder.
CffParsingExceptioncff biçimindeki yazı tipleri için ayrıştırma istisnasını temsil eder. Yazı tipi ayrıştırma işlemi sırasında hata olması durumunda istisna atılabilir