CffParsingException

CffParsingException class

cff biçimindeki yazı tipleri için ayrıştırma istisnasını temsil eder. Yazı tipi ayrıştırma işlemi sırasında hata olması durumunda istisna atılabilir

public class CffParsingException : CffFontException

yapıcılar

İsimTanım
CffParsingException()Yeniyi başlatırCffParsingException nesne.
CffParsingException(string)Yeniyi başlatırCffParsingException nesne.
CffParsingException(SerializationInfo, StreamingContext)Yeniyi başlatırCffParsingException nesne.
CffParsingException(string, Exception)Yeniyi başlatırCffParsingException nesne.

Ayrıca bakınız