Aspose.Font.Exceptions

Aspose.Font.İstisnalar namespace, Aspose.Font’ta kullanılan istisnaları açıklayan sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
EncodingExceptionKodlama istisnasını temsil eder. Metin kodlama/kod çözme ile ilgili sorun olması durumunda istisna atılabilir.
FontAgrumentExceptionYazı tipi argüman istisnasını temsil eder. Uygunsuz agrument kullanımları durumunda istisna atılabilir.
FontCreationExceptionYazı tipi oluşturma istisnasını temsil eder. Yazı tipi oluşturma işlemi sırasında hata olması durumunda istisna atılabilir.
FontExceptionYazı tipi işlemeyle ilgili genel istisnayı temsil eder.
FontNotSupportedOperationExceptionDesteklenmeyen işlem istisnasını temsil eder. Belirli bir Yazı Tipi türü için bazı işlemlerin desteklenmemesi durumunda istisna oluşturulabilir.