Aspose.Font.Exceptions

Aspose.Font.İstisnalar namespace, Aspose.Font’ta kullanılan istisnaları açıklayan sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
EncodingException Kodlama istisnasını temsil eder. Metin kodlama/kod çözme ile ilgili sorun olması durumunda istisna atılabilir.
FontAgrumentException Yazı tipi argüman istisnasını temsil eder. Uygunsuz agrument kullanımları durumunda istisna atılabilir.
FontCreationException Yazı tipi oluşturma istisnasını temsil eder. Yazı tipi oluşturma işlemi sırasında hata olması durumunda istisna atılabilir.
FontException Yazı tipi işlemeyle ilgili genel istisnayı temsil eder.
FontNotSupportedOperationException Desteklenmeyen işlem istisnasını temsil eder. Belirli bir Yazı Tipi türü için bazı işlemlerin desteklenmemesi durumunda istisna oluşturulabilir.