Aspose.Font.Glyphs

Aspose.Font.Glifler ad alanı, glif nesnelerini tanımlayan sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
CompositeGlyphBir yazı tipi bileşik glifini temsil eder.
CompositeGlyphComponentBileşik glif bileşenini temsil eder (yerleştirme matrisli glif).
CompositeGlyphComponentListBileşik glif bileşenleri listesini temsil eder.
GlyphBir Yazı Tipi glifini temsil eder.
GlyphIdFont’ta bulunan glif kimliklerini temsil eder. Glif kimliği, font tipine bağlı olan bir glif için benzersiz bir sayıdır. Örneğin: Type1’in kimliği bir glif adıdır, örneğin (GlyphStringId) class. TTF’nin kimliği bir int dizinidir, örneğin (GlyphUInt32Id sınıf.
GlyphIdListGlif kimliği listesini temsil eder.
GlyphStringIdDize glif kimliğini temsil eder.
GlyphUInt32IdTamsayı glif kimliğini temsil eder.

Arayüzler

ArayüzTanım
IGlyphAccessorBelirtilen glif tanımlayıcılarını ve glifleri alma işlevini tanımlar.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
GlyphIdTypeGlif kimliği türlerini belirtir.
GlyphStateGlif durumunu belirtir.