Clone

CompositeGlyph.Clone method

Glif kopyasını döndürür.

public override object Clone()

Geri dönüş değeri

Glif kopyası.

Ayrıca bakınız