CompositeGlyphComponent

CompositeGlyphComponent class

Bileşik glif bileşenini temsil eder (yerleştirme matrisli glif).

public class CompositeGlyphComponent

Özellikleri

İsimTanım
Glyph { get; }Bileşen glifini alır.
Matrix { get; }Bileşen dönüştürme matrisini alır.

Ayrıca bakınız