Glyph

Glyph class

Bir Yazı Tipi glifini temsil eder.

public class Glyph : ICloneable

Özellikleri

İsimTanım
GlyphBBox { get; }BBox glifini alır.
IsEmpty { get; }Glif çizim talimatları içermiyorsa doğrudur.
LeftSidebearingX { get; }x koordinatını taşıyan glif tarafını alır.
LeftSidebearingY { get; }y koordinatını taşıyan glif tarafını alır.
virtual Path { get; }Glif yolunu alır.
SourceResolution { get; }Kaynak komut setinin çözünürlüğünü alır.
State { get; }Glif durumunu alır.
WidthVectorX { get; }Glif genişliği vektörünü alır. x. koordinatı
WidthVectorY { get; }Glif genişliği vektörünü alır. Koordinat y.

yöntemler

İsimTanım
virtual Clone()Glif kopyasını döndürür.

Ayrıca bakınız