Clone

Glyph.Clone method

Glif kopyasını döndürür.

public virtual object Clone()

Geri dönüş değeri

Glif kopyası.

Ayrıca bakınız