GlyphId

GlyphId class

Font’ta bulunan glif kimliklerini temsil eder. Glif kimliği, font tipine bağlı olan bir glif için benzersiz bir sayıdır. Örneğin: Type1’in kimliği bir glif adıdır, örneğin (GlyphStringId) class. TTF’nin kimliği bir int dizinidir, örneğin (GlyphUInt32Id sınıf.

public abstract class GlyphId

yöntemler

İsimTanım
override Equals(object)İki glif kimliği eşit değilse true değerini döndürür.
abstract GetHashCode()Nesnenin karma kodunu döndürür.
virtual ToGlyphStringId()GlyphUInt32Id’ye sanal yayın. GlyphUInt32Id, instance. döndürmek için geçersiz kılınır
virtual ToGlyphUInt32Id()GlyphUInt32Id’ye sanal yayın. GlyphUInt32Id, instance. döndürmek için geçersiz kılınır
abstract ToString()Glif kimliğinin dize temsilini döndürür.
operator ==İki glif kimliği eşitse true değerini döndürür.
operator !=İki glif kimliği eşit değilse true değerini döndürür.

Ayrıca bakınız