ToGlyphStringId

GlyphId.ToGlyphStringId method

GlyphUInt32Id’ye sanal yayın. GlyphUInt32Id, instance. döndürmek için geçersiz kılınır

public virtual GlyphStringId ToGlyphStringId()

Geri dönüş değeri

hükümsüz

Ayrıca bakınız