GlyphIdList

GlyphIdList class

Glif kimliği listesini temsil eder.

public class GlyphIdList : List<GlyphId>

Özellikleri

İsimTanım
Item { get; }Dizine göre glif kimliğini döndürür.

yöntemler

İsimTanım
Add(GlyphId)Listeye glif kimliği ekler.
Clear()Listeyi temizler.
Contains(GlyphId)Glif kimliğinin listede olması durumunda true değerini döndürür.
Remove(GlyphId)Glif kimliğini listeden kaldırır.

Ayrıca bakınız