Contains

GlyphIdList.Contains method

Glif kimliğinin listede olması durumunda true değerini döndürür.

public bool Contains(GlyphId glyphId)
ParametreTipTanım
glyphIdGlyphIdglif tanımlayıcısı

Geri dönüş değeri

glif kimliğinin listede olması durumunda true , aksi takdirde false

Ayrıca bakınız