Item

GlyphIdList indexer

Dizine göre glif kimliğini döndürür.

public GlyphId this[int index] { get; }
ParametreTanım
indexlistedeki glif dizini

Ayrıca bakınız