Remove

GlyphIdList.Remove method

Glif kimliğini listeden kaldırır.

public bool Remove(GlyphId glyphId)
ParametreTipTanım
glyphIdGlyphIdglif tanımlayıcısı

Geri dönüş değeri

öğe başarıyla kaldırıldıysa true ; aksi halde, yanlış

Ayrıca bakınız