GlyphIdType

GlyphIdType enumeration

Glif kimliği türlerini belirtir.

public enum GlyphIdType

değerler

İsimDeğerTanım
ASCIIStringName0ASCII dize glif adı.
Int32Index1Tamsayı glif dizini.

Ayrıca bakınız