GlyphStringId

GlyphStringId class

Dize glif kimliğini temsil eder.

public class GlyphStringId : GlyphId

yapıcılar

İsimTanım
GlyphStringId(string)Yeniyi başlatırGlyphStringId nesne.

Özellikleri

İsimTanım
static NotDefId { get; }Varsayılan değeri almaz.
Value { get; set; }Dize değerini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
override Equals(object)Dize kimlikleri eşitse true değerini döndürür.
override GetHashCode()GetHashCode uygulaması.
override ToGlyphStringId()GlyphId’yi GlyphStringId ‘ye Yayınla
virtual ToGlyphUInt32Id()GlyphUInt32Id’ye sanal yayın. GlyphUInt32Id, instance. döndürmek için geçersiz kılınır
override ToString()Glif kimliği dize değerini döndürür.

Ayrıca bakınız