Equals

GlyphStringId.Equals method

Dize kimlikleri eşitse true değerini döndürür.

public override bool Equals(object obj)
ParametreTipTanım
objObjectKarşılaştırılacak glif dizesi tanımlayıcısı.

Geri dönüş değeri

Karşılaştırma sonucu.

Ayrıca bakınız