GlyphStringId

GlyphStringId constructor

Yeniyi başlatırGlyphStringId nesne.

public GlyphStringId(string value)
ParametreTipTanım
valueStringGlif tanımlayıcısı.

Ayrıca bakınız