ToString

GlyphStringId.ToString method

Glif kimliği dize değerini döndürür.

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

Glif tanımlayıcısı.

Ayrıca bakınız