Value

GlyphStringId.Value property

Dize değerini alır veya ayarlar.

public string Value { get; set; }

Ayrıca bakınız