GlyphUInt32Id

GlyphUInt32Id class

Tamsayı glif kimliğini temsil eder.

public class GlyphUInt32Id : GlyphId

yapıcılar

İsimTanım
GlyphUInt32Id(uint)Yeniyi başlatırGlyphUInt32Id nesne.

Özellikleri

İsimTanım
static NotDefId { get; }Varsayılan değeri almaz.
Value { get; set; }Kimliğin int değerini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
override Equals(object)Kimlikler eşitse true değerini döndürür.
override GetHashCode()GetHashCode uygulaması.
virtual ToGlyphStringId()GlyphUInt32Id’ye sanal yayın. GlyphUInt32Id, instance. döndürmek için geçersiz kılınır
override ToGlyphUInt32Id()GlyphId’yi GlyphUInt32Id ‘ye Yayınla
override ToString()Tamsayı değerinin dize gösterimini alır veya ayarlar.
operator ==Eşitlik operatörü uygulaması.
operator !=Eşitsizlik operatörü uygulaması.

Ayrıca bakınız