Equals

GlyphUInt32Id.Equals method

Kimlikler eşitse true değerini döndürür.

public override bool Equals(object obj)
ParametreTipTanım
objObjectkarşılaştırılacak glif tanımlayıcısı

Geri dönüş değeri

karşılaştırma sonucu

Ayrıca bakınız