GetHashCode

GlyphUInt32Id.GetHashCode method

GetHashCode uygulaması.

public override int GetHashCode()

Geri dönüş değeri

nesnenin karma kodu

Ayrıca bakınız