GlyphUInt32Id

GlyphUInt32Id constructor

Yeniyi başlatırGlyphUInt32Id nesne.

public GlyphUInt32Id(uint value)
ParametreTipTanım
valueUInt32Glif tanımlayıcısı.

Ayrıca bakınız