op_Equality

GlyphUInt32Id Equality operator

Eşitlik operatörü uygulaması.

public static bool operator ==(GlyphUInt32Id obj1, object obj2)
ParametreTipTanım
obj1GlyphUInt32Idkarşılaştırılacak ilk glif tanımlayıcısı
obj2Objectkarşılaştırılacak ikinci glif tanımlayıcısı

Geri dönüş değeri

karşılaştırma sonucu

Ayrıca bakınız