op_Inequality

GlyphUInt32Id Inequality operator

Eşitsizlik operatörü uygulaması.

public static bool operator !=(GlyphUInt32Id obj1, object obj2)
ParametreTipTanım
obj1GlyphUInt32Idkarşılaştırılacak ilk glif tanımlayıcısı
obj2Objectkarşılaştırılacak ikinci glif tanımlayıcısı

Geri dönüş değeri

karşılaştırma sonucu

Ayrıca bakınız