ToString

GlyphUInt32Id.ToString method

Tamsayı değerinin dize gösterimini alır veya ayarlar.

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

glif tanımlayıcısı

Ayrıca bakınız