Value

GlyphUInt32Id.Value property

Kimliğin int değerini alır veya ayarlar.

public uint Value { get; set; }

Ayrıca bakınız