IGlyphAccessor

IGlyphAccessor interface

Belirtilen glif tanımlayıcılarını ve glifleri alma işlevini tanımlar.

public interface IGlyphAccessor

Özellikleri

İsimTanım
GlyphIdType { get; }Glif kimliği türü belirtimi.

yöntemler

İsimTanım
GetAllGlyphIds()Font’ta bulunan tüm glif kimliklerini döndürür. Glif kimliği, font tipine bağlı olan bir glif için benzersiz bir sayıdır. Örneğin: Type1’in kimliği bir glif adıdır, örneğin (GlyphStringId) class. TTF’nin kimliği bir int dizinidir, örneğin (GlyphUInt32Id sınıf.
GetGlyphById(GlyphId)Glif kimliğine göre glif döndürür. Glif kimliği, yazı tipi türüne bağlı olan bir glif için benzersiz bir sayıdır. GlyphId - türetilmiş nesne. Örneğin: Type1’in kimliği bir glif adıdır, örneğin (GlyphStringId) class. TTF’nin kimliği bir int dizinidir, örneğin (GlyphUInt32Id sınıf.
GetGlyphsForText(string)Metin için glif gösterimini alın.

Ayrıca bakınız