GetGlyphById

IGlyphAccessor.GetGlyphById method

Glif kimliğine göre glif döndürür. Glif kimliği, yazı tipi türüne bağlı olan bir glif için benzersiz bir sayıdır. GlyphId - türetilmiş nesne. Örneğin: Type1’in kimliği bir glif adıdır, örneğin (GlyphStringId) class. TTF’nin kimliği bir int dizinidir, örneğin (GlyphUInt32Id sınıf.

public Glyph GetGlyphById(GlyphId id)
ParametreTipTanım
idGlyphIdglif kimliği.

Geri dönüş değeri

glif

Ayrıca bakınız