GetGlyphsForText

IGlyphAccessor.GetGlyphsForText method

Metin için glif gösterimini alın.

public GlyphId[] GetGlyphsForText(string text)
ParametreTipTanım
textStringGiriş metni.

Geri dönüş değeri

GlyphId dizisi.

Ayrıca bakınız