Aspose.Font.Rendering

Aspose.Font.Rendering namespace, Aspose.Font’ta kullanılan render nesnelerini tanımlayan sınıflar sağlar.

Arayüzler

ArayüzTanım
IGlyphOutlinePainterGlif çizmenin ana hatlarını tanımlar.
IGlyphPainterGlif çizmenin bir yolunu tanımlar.