CurveTo

CurveTo class

CurveTo işlemini temsil eder.

public class CurveTo : IPathSegment

Özellikleri

İsimTanım
X1 { get; }x1. koordinatını alır
X2 { get; }x2. koordinatını alır
X3 { get; }x3. koordinatını alır
Y1 { get; }y1. koordinatını alır
Y2 { get; }y2. koordinatını alır
Y3 { get; }y3. koordinatını alır

yöntemler

İsimTanım
Clone()Geçerli örneğin bir kopyası olan yeni bir nesne oluşturur.
Copy()Segment nesnesinin kopyasını oluşturur.
Shift(double, double)x ve y koordinatlarına göre kaydırma gerçekleştirir.
Transform(TransformationMatrix)Koordinatları dönüştürme matrisiyle dönüştürür.

Ayrıca bakınız