IPathSegment

IPathSegment interface

Herhangi bir yol kesiminin arabirimini temsil eder.

public interface IPathSegment : ICloneable

yöntemler

İsimTanım
Copy()Segment nesnesinin kopyasını oluşturur.
Shift(double, double)x ve y koordinatlarına göre kaydırma gerçekleştirir.
Transform(TransformationMatrix)Koordinatları dönüştürme matrisiyle dönüştürür.

Ayrıca bakınız