PathSegmentCollection

PathSegmentCollection class

Bir yol segmentleri koleksiyonunu temsil eder.

public class PathSegmentCollection : List<IPathSegment>

Ayrıca bakınız