SegmentPath

SegmentPath class

Oluşturma yolunu temsil eder.

public class SegmentPath : ICloneable

Özellikleri

İsimTanım
Segments { get; }Yol kesimlerini alır.

yöntemler

İsimTanım
Clone()Yolu Klonlar.

Ayrıca bakınız