ByteContentStreamSource

ByteContentStreamSource class

İçerik akışına dayalı bir akış kaynağını temsil eder.

public class ByteContentStreamSource : StreamSource

yapıcılar

İsim Tanım
ByteContentStreamSource(byte[]) Yeniyi başlatırByteContentStreamSource nesne.

Özellikleri

İsim Tanım
Offset { get; set; } Kaynağın içinde ofseti alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
override Clone() ByteContentStreamSource nesnesini klonlar.
override GetFontStream() Yazı tipi dosyası akışını döndürür. Kullandıktan sonra akışı kapatmayı unutmayın.
virtual MustCloseAfterUse() Mirasçılar akışın kapanmasını engelleyebilir. Akış kaynağı kullanımdan sonra akışın kapatılmasını isterse true döndürür. Aksi takdirde false döndürür.

Ayrıca bakınız