Clone

ByteContentStreamSource.Clone method

ByteContentStreamSource nesnesini klonlar.

public override object Clone()

Geri dönüş değeri

Nesnenin kopyası.

Ayrıca bakınız