GetFontStream

ByteContentStreamSource.GetFontStream method

Yazı tipi dosyası akışını döndürür. Kullandıktan sonra akışı kapatmayı unutmayın.

public override Stream GetFontStream()

Geri dönüş değeri

Yazı tipi dosyası akışı.

Ayrıca bakınız