FileSystemStreamSource

FileSystemStreamSource class

Dosya sistemine dayalı bir akış kaynağını temsil eder.

public class FileSystemStreamSource : StreamSource

yapıcılar

İsim Tanım
FileSystemStreamSource(string) Yeniyi başlatırFileSystemStreamSource nesne.

Özellikleri

İsim Tanım
FileName { get; set; } Dosya adını alır veya ayarlar.
Offset { get; set; } Kaynağın içinde ofseti alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
override Clone() FileSystemStreamSource nesnesini klonlar.
override GetFontStream() Yazı tipi dosyası akışını döndürür. Kullandıktan sonra akışı kapatmayı unutmayın.
virtual MustCloseAfterUse() Mirasçılar akışın kapanmasını engelleyebilir. Akış kaynağı kullanımdan sonra akışın kapatılmasını isterse true döndürür. Aksi takdirde false döndürür.

Ayrıca bakınız