Clone

FileSystemStreamSource.Clone method

FileSystemStreamSource nesnesini klonlar.

public override object Clone()

Geri dönüş değeri

FileSystemStreamSource nesnesinin kopyası.

Ayrıca bakınız