FileName

FileSystemStreamSource.FileName property

Dosya adını alır veya ayarlar.

public string FileName { get; set; }

Ayrıca bakınız